Najnovšie inzeráty: 294

Podmienky

Podmienky využívania inzercie

1. Armyburza.sk sú internetové stránky prevádzkované fanúšikmi vojenstva.

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti.

Na serveri Armyburza.sk je zakázaná inzercia:

- nevojenského materiálu
- webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov;
- opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;
- neobmedzené množstvo tovaru;
- tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);
- kópií, napodobenín, falzifikátov;
- dokladov a technických preukazov;
- pohonných hmôt;
- výkupu;

3. Služby Armyburza.sk sú užívateľom poskytované zadarmo.

4. Správca si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Armyburza.sk alebo dobrými mravmi.

5. Správca má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná osoba. Administrátor má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Armyburza.sk.

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 6 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 20.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte.

8. Stránka iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a negarantuje tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

9. Sekcia "Zbrane a príslušenstvo" môže obsahovať informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Preto do nej môžu vstupovať iba držitelia zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

10. Správca nezodpovedá za činnosť užívateľov ani za spôsob akým služby využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

11. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že správca je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Armyburza.sk ponúka.

12. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

13. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.